Nyhetsdetalj

Äntligen

2019-04-11

Äntligen!

Så säger vi i styrelsen och säkert alla fastighetsägare och boende inom avlopp 1.
Torsdag 11 april fick vi ett skriftligt besked från Sjöbo Kommun att det är tillåtet att koppla in sig på både vatten och avlopp.
Felen som i besiktningen hittades på pumpen är åtgärdade. Det finns ytterligare några brister som ska åtgärdas, men det är inte något som direkt påverkar driften.
Entreprenör Ahlquist kommer alltså synas i området ytterligare en tid.

Som tidigare gäller att tillsynsman Dan skall kontaktas för korrekt avstängning av det gamla vacuum-systemet.
Planen att stänga vattnet i månadskiftet juni-juli gäller också fortfarande.
Styrelsen, Avlopp 1
11 april 2019"

« Tillbaka