Nyhetsdetalj

Avlopp 1 - Informationsmöte 24/2- 2019

2019-02-10

Medlemmarna i Karup Nygårds Samfällighetsförening för Avlopp 1 hälsas välkomna till ett informationsmöte om det kommunala avloppet.
Söndagen den 24 februari 2019 kl. 11.00 på Fritidsgården.

Anläggningsarbetet är i princip avslutat nu, och kommer att vara besiktigat och godkänt inom den närmaste tiden.
Med anledning av det vill vi bjuda in samtliga boende / fastighetsägare till ett informationsmöte.
Vi kommer ta upp:

 Anläggningsarbete på egen tomt samt anslutning till det kommunala vattnet och avloppet
 Återställande av vägarna
 Sådd / plantering utmed Karups Nygårdsvägen
 Frågor


Karups Nygård i feb 2019
Styrelsen

« Tillbaka