Nyhetsdetalj

Information till fastighetsägare Avlopp 1

2019-02-04

Som vi informerat tidigare har Sjöbo Kommun gett sitt skriftliga tillstånd till att fastigheterna på Hjortvägen kopplas på det kommunala avloppet. Det är fortfarande bara ett fåtal som är påkopplade. Vi uppmanar övriga att göra det så snart som möjligt.
Obs – gäller fortfarande inte vattnet.

Varje fastighetsägare ansvarar själv för bygganmälan och att inkopplingen görs enligt gällande regler.
Då det gäller frånkoppling av vakuumsystemet så ska den pluggningen göras efter kontakt med vår tillsynsman, Dan Berg, för att säkerställa att inga problem uppstår på vakuumsystemet.

Senaste veckan har det varit problem med vacuumet, speciellt på Kron-och Klövvägen. Tillsynsman och PULS arbetar med detta för att lösa det så smidigt som möjligt.
Styrelsen kommer hålla ett informationsmöte 24 februari – kallelse kommer.

På förekommen anledning vill vi be samtliga att respektera att vi är en förening där alla har ansvar för att gemensamma anläggningar fungerar. Varken tillsynsman eller ordförande förtjänar att bli utskällda för att det blir stopp i en gammal anläggning. Det finns ju en anledning till att vi bygger en ny anläggning!

Februari 2019
Styrelsen, Karup Nygårds Samfällighetsförening för avlopp 1

« Tillbaka