Nyhetsdetalj

Information om arbetet med kommunalt vatten/avlopp

2018-12-27

Det var tyvärr fler än jultomten som fick jobba på julafton.
Vacuumstoppet på eftermiddagen kom ju väldigt olägligt. Det var en elkabel vid pumphuset som bränt sönder. Tillsynsman och tjänstgörande jourpersonal från E-On fick ordning på det, så senare på kvällen fungerade våra toaletter igen.
Detta stopp berodde alltså inte på grävningen till det nya systemet, men var ännu en påminnelse om att det verkligen är akut att få igång ett nytt system.

Fredag förmiddag, 21/12, hade representanter från styrelsen ett byggmöte med Albin Ahlquist. Inget mer planerat arbete kommer att ske förrän efter Trettonhelgen. De är något försenade, men om inte vädret eller annat oförutsett ställer till problem, räknar de med att vara helt klara i slutet av januari.
I de fastigheter som är inkopplade på avloppet på Hjortvägen verkar allting fungera bra.
Kommunen har ännu inte kopplat in den nya tryckpumpen. De är också ansvariga för att elen mellan tryckpumpen och det nya pumphuset ska fungera.
Vägarna är lite gropiga och kladdiga nu, men kommer att återställas när anläggningen är besiktigad och godkänd.
En påminnelse - före arbetet på den egna fastigheten behövs en ”Bygganmälan” till kommunen, samt en ”Anmälan kommunalt vatten och/eller avloppsanläggning”. Blanketterna finns i Kommunhuset. De kan också laddas ner från Sjöbo Kommuns Hemsida.

Alla önskas ett riktigt GOTT NYTT ÅR med ett fungerande kommunalt avlopp!

Karup den 26 dec 2018
Styrelsen

« Tillbaka