Nyhetsdetalj

Information till fastighetsägare på Hjortvägen

2018-11-12

Som vi informerat tidigare är entreprenör Gösta Ahlquist AB färdiga med sitt arbete på Hjortvägen.
Hjortvägen har självfall till pumpstationen och skiljer sig därmed från de andra vägarna.
Sjöbo Kommun har nu granskat den filmning som gjorts av anläggningen och gett sitt skriftliga tillstånd till att Hjortvägen kopplas på det kommunala avloppet.
Obs – gäller fortfarande inte vattnet.
Varje fastighetsägare ansvarar själv för bygganmälan och att inkopplingen görs enligt gällande regler.

Då det gäller frånkoppling av vakuumsystemet så ska den pluggningen göras av vår tillsynsman, Dan Berg, för att säkerställa att inga problem uppstår på vakuumsystemet.
Vänligen kontakta honom.

November 2018
Styrelsen, Karup Nygårds Samfällighetsförening för avlopp 1

« Tillbaka