Nyhetsdetalj

Information om arbetet med kommunalt vatten/avlopp

2018-10-18

Efter att arbetet med Hjortvägen blev färdigt har styrelsen haft ett ”byggmöte” med Albin Ahlquist, och ett informationsmöte med fastighetsägare på Hjortvägen.

Samtliga tycker att arbetet på Hjortvägen gått smidigt och bra. Ett par kortare avbrott p.g.a. söndergrävda rör, men inga större problem. Det tog lite längre tid än planerat, men nu har firma Gösta Ahlquist AB fått hit fler maskiner.

Fastighetsägarna på Hjortvägen har möjlighet att koppla in sig på avloppet så snart spolning och filmning av rören blivit godkända av kommunen. Det beräknas ta några veckor. Styrelsen kommer att meddela de berörda så fort det är klart. Sedan vill styrelsen veta när respektive fastighet är klar för inkoppling. Vattnet kan inte kopplas in förrän alla fastigheter är klara, vilket beräknas till vecka 51.

Före arbetet på den egna tomten behövs en Bygganmälan till kommunen, blankett EB.9:7. Kostnad 2550kr (=3x850kr).
Behövs också en Anmälan kommunalt vatten och/eller avloppsanläggning, blankett EB.41:3. Där skall anges vem som är kvalitetsansvarig. Anlitar man en större firma har de oftast en egen kvalitetsansvarig, annars måste man ordna en själv. Sjöbo kommun kräver en namngiven person.

Blanketterna finns i Kommunhuset. De kan också laddas ner från Sjöbo Kommuns Hemsida.
Arbetet utmed Karupsvägen har gått snabbt. Många träd har fällts, men där har varit lätt att gräva. Tryckpumpen är installerad.

Brölvägen är påbörjad. Efter den kommer förmodligen Kronvägen tas, och sedan Hornvägen. Det stämmer inte med ursprungsplanen, men alla förändringar görs av praktiska skäl så det går så smidigt som möjligt.
Vägarna kommer att färdigställas när besiktning är gjord och arbetet godkänt.

Både Sjöbo Kommun och styrelsen har tyvärr fått anonyma brev med frågor och klagomål. Vi undanber oss detta i fortsättningen. Eftersom vi har svar på de flesta frågor som kommer är det bättre att skriva namn, så vi har möjlighet att svara.

Karup den 17 okt 2018
Styrelsen

« Tillbaka