Nyhetsdetalj

Hornvägen

2018-08-24


Den information styrelsen sätter upp gällande arbetet med det nya avloppet är viktig för de boende i området.
Informationsbladet har nu tagits bort från Hornvägens anslagstavla 3 gånger. Det har inte blåst bort – alla häftstiften är borttagna.
Du / ni som gör så kanske inte gillar det som står där, men era grannar kanske vill ha informationen.
SKÄRPNING!!!!

« Tillbaka