Nyhetsdetalj

Info Avlopp 1 - Vatten/avlopp

2018-08-18

Information om arbetet med kommunalt vatten & avlopp.

Som de flesta sett har det markerats i olika färger på Hjortvägen där elledningar m.m. går.
Det har också lagts en del rör i skiftande storlek vid pumphuset, men sedan kan man inte se att mer har hänt.
Men – det har det!

Tryckpumpen är på väg och planerna har ändrats lite. Entreprenören, Gösta Ahlquist AB, kommer nu att börja på Karups Nygårdsvägen, så som det var tänkt från början. De börjar gräva vid vårt gamla pumphus.

Sjöbo Kommun och entreprenören diskuterar hur ledningen in i det befintliga pumphuset skall vara. Antingen leder man in ledningen från Karups Nygårdsvägen och ledningen från Hjortvägen, eller kopplar man ihop dem utanför och leder in en ledning.
Detta beslut skall tas i veckan och man räknar med att börja på Hjortvägen vecka 35 i stället.
Efter Hjortvägen och Karup Nygårdsvägen tas Kron- och Klövvägen, därefter Horn- och Brölvägen.

Efter varje väg som avslutas kommer vi ha byggmöte innan nästa väg påbörjas.

Någon/några av byggarna har ganska lång resväg. Har någon en stuga, friggebod e.d. till uthyrning under veckorna – kontakta någon i styrelsen så vidarebefordrar vi kontakten.

Vi ber alla igen att inte störa byggarna under arbetet – det blir bäst om de får arbeta i fred.
Även om det nu har kommit lite regn är det fortfarande mycket torrt – så snälla alla – låt bli att slänga fimpar i skogen och säg till på skarpen om ni ser någon vara så oansvarig.


Karup den 18 aug 2018
Styrelsen

« Tillbaka