Nyhetsdetalj

Info Avlopp 1 - Vatten/avlopp

2018-08-08

Information om arbetet med kommunalt vatten och avlopp.Kontrakt klart och signerat!

Igår kväll (måndag) hade styrelsen som planerat ett byggstartmöte med Albin Ahlquist från entreprenören Gösta Ahlquist AB, Jim Christiansson, som kommer vara förman för arbetet, och Peter Hellichius från Sjöbo Kommun.

Kontraktet för anläggningen signerades av båda parter. Albin Ahlquist har ett original och vi har ett. Kontraktet kommer inte att kopieras till medlemmar eller läggas på hemsidan.

Arbetet har påbörjats på det sätt att vår tillsynsman för skogen, Sven Andersson, har börjat fälla träd vid gångvägen som måste öppnas upp lite för ”nödtrafik”.

Vi hoppas vi slipper anlita brandkår – trots torkan slängs det fortfarande fimpar i vår skog!
Snälla alla – låt bli det och säg till på skarpen om ni ser någon vara så oansvarig.

Entreprenörens plan var att starta med Karup Nygårdsvägen, men tryckpumpen har inte kommit än. Därför börjar man nu, vecka 33, med Hjortvägen. Hjortvägen berörs inte av tryckpumpen, här kommer det vara självfall.

Boende på Hjortvägen ombeds att flytta ut soptunnorna till Karups Nygårdsvägen i slutet av vecka 33! Sopbilarna kommer inte kunna köra in när grävningen pågår.

Efter Hjortvägen tas Karup Nygårdsvägen, sedan Kron- och Klövvägen, därefter Horn- och Brölvägen.
Efter varje väg som avslutas kommer vi ha byggmöte innan nästa väg påbörjas.

Någon/några av byggarna har ganska lång resväg. Har någon en stuga, friggebod e.d. till uthyrning under veckorna – kontakta någon i styrelsen så vidarebefordrar vi kontakten.
Vi ber alla igen att inte störa byggarna under arbetet – det blir bäst om de får arbeta i fred.Karup den 7 aug 2018
Styrelsen

« Tillbaka