Nyhetsdetalj

Info 1:a avloppssamfällighet

2018-02-20

Nu kan vi snart börja!

Styrelsen är glad att kunna meddela att nästan alla har betalt enligt förskottsfakturan vi skickade ut precis före jul. Avgift från 5 fastigheter återstår. Ni som vet med er att ni är en av dem, ber vi att inte fördröja arbetet mer.

Vi har fått ett fast pris från firma Gösta Ahlquist AB. Det priset stämmer väl överens med vårt fakturerade pris per fastighetsägare. Gösta Ahlquist skall nu skicka ett förslag till kontrakt, som vi skall gå igenom i detalj, eventuellt med hjälp av en jurist.

Vi kommer inte att behöva gräva så djupt ner i vägarna som vid pumphuset, så det bör inte bli problem med grundvattnet. Enligt planerna nu blir det byggstart i maj.

Med hälsning från ”Stora Samfälligheten” kan vi också meddela att årsavgiften till dem blir ca 400kr lägre när vi inte får vatten via föreningen längre.


Karup den 20 februari 2018
Styrelsen och Arbetsgruppen

« Tillbaka