Nyhetsdetalj

Skogsvandring

2013-05-20

Söndagen den 19:e maj var det skogsvandring för alla som är intresserade av tankarna kring skogsskötseln. Ett uppfriskande regn timmarna före promenaden resulterade i ljuvliga dofter och härligt fågelkvitter längs hela promenadvägen. Vandringen började i bebyggda delarna av området där vi tittade på både genomförda och kommande projekt. Dessutom diskuterades olika strategier för skogsskötseln bland bebyggelsen där säkerhet, trivsel och estetik är styrande, och vi lärde oss att hela tiden tänka minst 15 år framåt i tiden - en åtgärd nu kommer till sin fulla rätt för kommande barn och barnbarn.

Andra halvan av vandringen gick genom de nordvästra delarna av området där skogen sköts enligt rationella metoder för att optimera tillväxt och ekonomi. Här tittade vi på förtätade björkbestånd, gallringsmogen plantering samt både de inhägnade och öppna nyetableringarna. Plantering är bra men dyrt, och lägger man sig på knä är det lätt att se hur naturen själv fixar nytillväxten via frötallarna. Därefter diskuterades lämplig skötsel av ängarna eller de "gröna torg" som finns i anslutning till alla hus. Vi avslutade vandringen vid rishögen och virkesupplaget där vi räknade på både volym och värde av det som avverkats hittills i år.

Alla var överens om att vi lärt oss mycket under drygt 3 timmar i skogen, och att förståelsen för det som görs samt respekten för naturen hade ökat under vandringen. Dessutom hade vi kul med bra diskussioner och vi var eniga om att vi vill göra det igen.

Tack till alla som kom!

Hälsningar

Sven

« Tillbaka