Nyhetsdetalj

Info 1:a avloppssamfällighet

2017-08-29

ANG. utskick från Sjöbo kommun
Tekniska förvaltningen

Dispansansökan ang. brunnslock är inlämnat till Sjöbo kommun Tekniska förvaltningen. Efter samtal med ansvarig kommer vi att få dispans för 2018. Vi behöver inte göra några åtgärder med brunnslocken.

« Tillbaka