Nyhetsdetalj

Info 1:a avloppssamfällighet

2017-05-26

Till Medlemmar i avlopp 1.

Då ordinarie tillsynsmän kommer att vara bortresta en hel del under sommaren så söker Föreningen för avlopp 1 en vikarierande tillsynsman, reparatör som kan ställa upp/stötta upp

Om vi inte kan få någon att hjälpa till under sommarperioden får vi anlita företag utifrån vilket kommer att medföra att föreningen får en dyr kostnad.
Arvode betalas enligt föreningens avtal, samt upplärning av vårt vakuumsystem.

Vid intresse ring Tillsynsman eller någon i styrelsen.

« Tillbaka