Nyhetsdetalj

Info 1:a avloppssamfällighet

2016-12-29

Information till medlemmar i Karup Nygårds 1:a avloppssamfällighet

Det planerade mötet med representanter från Aqua-P, kommunen och vår styrelse hölls den 9/12-16. Då framkom att ritningarna är klara, och hela arbetet med projekteringen skall vara färdig till årsskiftet. Det måste sedan formellt godkännas av kommunen. Därefter börjar arbetet med att ta in anbud för byggandet.
Det är tillräckligt stor lutning inom området, så systemet klaras med självfall utom möjligen på någon enstaka tomt där pump kan behöva installeras.
Under arbetet i vägarna inom området kommer det befintliga systemet vara stängt. När det nya systemet är testat och fungerande kommer det befintliga stängas för gott. Allt arbete inom den egna tomten skall, som tidigare meddelats, skötas av fastighetsägaren.
Utmed Karups Nygårdsvägen, mellan Hjortvägen och Kronvägen, kommer ledningen gå öster om vägen. Inför anläggandet måste tyvärr en del träd fällas.
Vi vill igen påpeka att det är nödvändigt med ett nytt system. Våra tankar är 43 år gamla och i mycket dåligt skick. Rekommenderad livslängd är 25 år.
Obetalda avgifter till föreningen kommer att lämnas till kronofogden för indrivning.
Styrelsen vill också gärna se att fler medlemmar erbjuder sin hjälp inför detta; i styrelsen, som tillsynsman eller med praktisk hjälp vid behov.
Det har skickats ut brev från kommunen om nya brunnslock. Vi har nästa schemalagda tömning våren 2018. Förhoppningsvis har vi ett nytt system då, och har dispens fram till dess. Inga brunnslock behöver alltså bytas nu.
Vi ser fram mot ett väl fungerande kommunalt avlopp!


Dec 2016
Styrelsen, Karup Nygårds 1:a avloppssamfällighet

« Tillbaka