Nyhetsdetalj

Information Avlopp 1

2016-11-12

Information till medlemmar i Karup Nygårds 1:a avloppssamfällighet

Överföringsledningen mellan Blentarp och Sövde är färdig, och nu hoppas vi att vi snart kan kopplas på!
Det är dock en del arbete som återstår…

De befintliga brunnarna markerades i våras på en ritning, och efter detta gjordes den geotekniska undersökningen klar. En geoteknisk undersökning innebär att man undersöker grundvattennivåer, befintliga brunnar i området, jordarter, ev. bergrund m.m. för att kunna gräva för anläggningen utan att stöta på några större överraskningar.

Aqua-P arbetar med ritningar till vår anläggning. De är färdiga inom kort, och ett möte med representanter från Aqua-P, kommunen och vår styrelse planeras före jul.
Kommunen måste godkänna de färdiga ritningarna.
Eftersom vi valde den konsult som gjort ritningarna åt kommunen, bör det inte bli några problem.
Därefter börjar arbetet med att ta in anbud för byggandet, som förhoppningsvis kan starta till våren.
Nu ser vi framåt mot ett väl fungerande kommunalt avlopp!

Styrelsen vill åter påminna om att beslut tagna på årsstämman gäller samtliga fastighetsägare. De gamla systemen för avlopp och vatten kommer inte att finnas kvar när det nya anlagts. Avgiften för den gemensamma anläggningen delas lika för alla.


Nov 2016
Styrelsen, Karup Nygårds 1:a avloppssamfällighet

« Tillbaka