Nyhetsdetalj

Väghålor – ett ständigt gissel

2016-10-27

Regn är både önskansvärt och bra för gräsmattor och växter!
När det gäller vägarna är regnandet däremot inte särskilt positivt, tyvärr...

I kombination med att ett stort antal bildäck råkar köra ner i väghålorna, leder detta till att hålorna både fördjupas och vidgas drastiskt.

Sven, tillsynsman för Vägar, åtgärdar visserligen vägarna kontinuerligt, men för att de ska hålla sig "ohålade" så länge som möjligt ber vi er försöka köra bredvid hålorna och inte i dem.

Medverkar vi alla medför det att vi håller nere kostnaderna för reparationerna av våra gemensamma vägar.

Styrelsen tackar så hjärtligt för er medverkan!

Gm. Alexandra Tykesson/sekreterare

« Tillbaka