Nyhetsdetalj

Avlopp1-Info

2016-05-26

AVLOPPS INFO MAJ 2016

Information till medlemmar i Karup Nygårds 1:a avloppssamfällighet

Som många av er säkert sett, har ett litet rött pumphus byggts vid västra infarten till vårt område. Det är ett tecken på att arbetet med överföringsledningen snart är färdigt!

Aqua-P arbetar med ritningar till vår anläggning. De beräknas vara färdiga inom några veckor, därefter börjar arbetet med att ta in anbud för byggandet. Under förutsättning att kostnaden för ett nytt VA-nät ligger på en rimlig nivå (vi kan jämföra med andra anläggningar som nyligen gjorts i närheten) kommer arbetet starta så snart som möjligt.
På årsstämman meddelades att det var problem med trycket i vacuumanläggningen, och tillsynsmännen misstänkte läckage från en av tankarna. Tankarna har nu grävts fram och det visade sig att båda var i mycket dåligt skick. Den inre tanken är lagad, den yttre läcker lite. Båda tankarna ligger nu med kranarna frilagda men övertäckta, så att de inte koms åt av misstag.
Tillsynsmännen har gjort ett jättejobb med detta, och tyvärr har en av dem meddelat att han inte orkar mer. Så nu är läget än mer akut – vi måste hålla igång vårt system.
Det krävs att vi alla hjälps åt!
Kan någon åta sig att assistera Dan Berg, vår nuvarande tillsynsman? Han behöver hjälp, både med daglig tillsyn och eventuella grävarbeten och reparationer. Om fler hjälper till blir det inte så betungande för var o en. Det behöver inte vara någon som bor i området – kanske någon känner till en pensionär e.d. som är duktig på VVS och inte bor så långt bort.
Om vi inte får mer hjälp måste arbetet läggas ut på entreprenad, vilket innebär en höjd månadskostnad för alla.

Styrelsen vill också påminna om att beslut tagna på årsstämman gäller samtliga fastighetsägare. När det gäller avlopp och vatten gäller ändringen alla; det gamla systemet kommer inte att finnas kvar om/när ett nytt anläggs. Avgiften för den gemensamma anläggningen skall delas lika för alla.


Maj 2016
Styrelsen, Karup Nygårds 1:a avloppssamfällighetMedlemsinformation finns att ladda ner här i PDF.

Information för medlemmar.« Tillbaka