Nyhetsdetalj

Avlopp 1 - Tank-läckage

2016-03-30

Vi har nu efter ytterligare arbete funnit att båda tankarna läcker. Rostiga och gamla tankar, se bild.
« Tillbaka