Nyhetsdetalj

Katter i området

2016-02-12

Det är viktigt att du som är kattägare håller reda på din katt. Du som tycker synd om och matar en katt är ansvarig för denna. Jag har varit på miljö och hälsa i Sjöbo kommun och tagit upp problemet eftersom flera hört av sig till mig angående hemlösa katter som stryker runt. Viktigt att tänka på alltså.

Samma sak gäller de svartfåglar som finns i vårt område. Miljö och hälsa vill gärna veta vad vi gjort själva för att inte fåglarna ska föröka sig och bygga bo hos oss. Matar någon dessa fåglar blir det så småningom problem. Vi har kontinuerlig kontakt med kommunen i ärendet.

Mayvor Jonsson
Ordförande

« Tillbaka