Nyhetsdetalj

System Avlopp 1

2014-04-14

Nu var det ett tag sen vi skrev och informerade om vårt toalettsystem på Avlopp 1, så vi tänkte att det kunde kanske vara bra med några rader.

Sedan vi fick installerat de nya pumparna i november förra året, så har vi inte haft så många problem, utan det har fungerat bra.

Vi har även infört som rutin, att syra systemet minst var tredje månad och vi har dessutom daglig tillsyn på pumparna då filter och olja kontrolleras.

Tillsynsmännen
Dan och Lars

« Tillbaka