Nyhetsdetalj

ÅRSMÖTE!

2014-03-30

Medlemmarna i Karup Nygårds 1:a Avloppssamfällighet hälsas välkomna till ordinarie årsmöte.
Söndagen den 30 mars 2014 kl. 09.30 (sommartid)
OBS! Tiden är satt 30 minuter tidigare denna gång.

Styrelsen Avlopp 1Efter ovanstående möte, är det dags för Karup Nygårds Samfällighetsförenings årsmöte kl. 11.00 på Klingavälsgården.

VÄLKOMNA!


Hälsningar Mayvor

« Tillbaka