Nyhetsdetalj

Med blandade känslor

2013-12-17

Gissa om jag de senaste veckorna blivit extra påmind om mitt namn när alla vänner och bekanta tagit chansen att koppla samman mig med höstens värsta storm - "och du skall vara Tillsynsman Skog?!"

Precis som med Simone klarade vi oss förhållandevis bra även den här gången, men många björkar föll omkull i de hårda byarna. Om du granskar de rotvältor och stubbar som finns kvar ser du tydliga tecknen på rötangrepp i form av små rotklumpar med spröda rötter samt brun kärna i stubbarna. Passa även på att gå förbi och titta på vedtravarna vid infarten till fritidsgården så ser du den bruna, mjuka kärnan i björkstockarna. Det är synd, för det sänker värdet väsentligt när de skall skickas till pappersbruket. Som ett grovt riktmärke kan du anta att björkar som är äldre än 50 år vanligtvis är rötskadade – tragiskt kan tyckas, men så blir det i dagens klimat där trycket från insekter och sjukdomar är stort. Under vintern kommer vi att fälla de överåriga björkar som utgör direkt fara för människor och egendom.

”Sven” drog även med sig ett antal tallar, och vissa lade sig med rotvälta medan andra gick av på mitten. Det senare är typiskt för tallen som med sin kraftiga pålrot kan stå emot riktigt kraftiga vindar men till sist ger med sig och knäcks på mitten. Dessa s.k. stambrott eller toppbrott gör att en stor del av stammen inte duger som varken timmer eller massaved, utan går direkt till flis. Det känns inte så bra när fina 75 åriga tallar slutar sitt liv i flishögen. Men sådan är naturens gång, och det bästa vi kan göra är att tänka långsiktigt och vidta de åtgärder nu som ger bra utfall om 20 år.

Hälsningar

Sven
Tillsynsman Skog

« Tillbaka