Nyhetsdetalj

Med blotta förskräckelsen!

2013-11-01

Årets första höststorm skakade om ordentligt och påminde oss om vår litenhet i förhållande till naturens krafter. Jag var ute och körde i området under måndagskvällen, och det var ingen behaglig upplevelse. Skogen klarade sig emellertid utan större skador, och endast 30-40 björkar och några få tallar fick stryka på foten. Skador på hus och hem är såvitt jag vet begränsade till enstaka tak och vedförråd. Däremot for taket över maskinhallen vid fritidsgården all världens väg och landade först snyggt och prydligt 100 meter bort på bord och stolar avsedda för midsommarfirande - den som stått i vägen hade ovillkorligen blivit halshuggen...

Vi har röjt det mest akuta och kommer att fortsätta upprensningen i den takt vi hinner. Ser du träd som utgör omedelbar fara får du gärna tipsa oss om det så vi kan undanröja hindret. Av de björkar som fallit är ca. 80% angripna av röta i såväl stam som rot, och med lövbärande kronor och blöt mark blir det bara alltför mycket när vinden friskar i. Vi kommer under vintern att gå över hela området och fälla de överåriga björkar som i annat fall kommer att ge vika i nästa storm. De är en uppenbar risk för både människor och egendom, och måste därför huggas ner.

Under tiden vi rensar upp efter stormen kommer annan legohuggning att pausas för att återupptas när situationen så tillåter. Under första halvan av november kommer vi dessutom att prioritera översyn och service av snöröjningsutrustningen för att vara redo för det som komma skall.

Hälsning

Sven
Tillsynsman Skog"

« Tillbaka