Nyhetsdetalj

Revisionsrapport för räkenskapsåret 2020

2021-03-29

Revisionsrapport för räkenskapsåret 2020

Räkenskaperna har granskats och inga anmärkningar finns. Verksamheten har varit ytterst begränsad. Enligt decemberprotokoll är ej mellanhavandet med Sjöbo kommun avslutat. Vidare återstår den obetalda avgiften för fastigheten på Kronvägen.

Likviditeten är god .

Sammanfattningsvis kan samfälligheten avvecklas förhoppningvis 2021.


Blentarp i mars 2021-03-22

Ronny Jansson

« Tillbaka