Nyhetsdetalj

Till fastighetsägare inom Avlopp 1

2019-08-10

Det gamla systemet är nu helt stängt. Vacuumpumpen är stängd, strömmen till pumpen är stängd och vattnet är stängt.
Förhoppningsvis fungerar det nya kommunala vattnet och avloppet bra för alla.

De stora vacuumtankarna är slut-tömda.
Om ni inte begärt och fått sluttömt er privata brunn är det hög tid att göra det nu.
Om ni inte fått vattenmätare installerad än, är det också hög tid att ombesörja det.

Sjöbo Kommun har skickat ut fakturor som bör ha kommit till samtliga. På dessa är debiterat sophämtning, tömning av tankar, abonnemangsavgift för vatten och avlopp samt förbrukning av vatten. Styrelsen anser att detta är fel, eftersom anläggningen ännu inte övertagits av kommunen. Datum för övertagande är satt till 1/9 2019. Fakturorna har förhandlats och vi har nu kommit överens om följande:

Betala fakturan som den är. Vattenavgiften kommer sedan att krediteras för tiden t.o.m. sista augusti. Inga pengar betalas tillbaka, men den erlagda vattenavgiften dras av på nästa faktura.
För att det skall bli helt riktigt ber vi alla att läsa av sin vattenmätare så sent som möjligt i augusti och lämna aktuell mätarställning till Dan Berg.

Det är viktigt att allt är i ordning när systemet överlämnas till kommunen!

9 aug 2019
Styrelsen, Karup Nygårds Samfällighetsförening för avlopp 1

« Tillbaka