Nyhetsdetalj

Påminnelse!

2019-05-09

till fastighetsägare inom Avlopp 1

Nu är det tillåtet att koppla in sig på både vatten och avlopp.

I månadskiftet juni-juli kommer det gamla systemet att stängas. Vacuumpumpen stängs, EOn stänger strömmen till pumpen den 1/7, och vattnet stängs.

Entreprenör Ahlquist kommer synas i området ännu en tid.
Det finns ytterligare några brister som ska åtgärdas, men det är inte något som påverkar driften.

Om du/ni inte har vidtagit åtgärder för att koppla in dig/er på det nya systemet är det hög tid att börja nu.
Som tidigare gäller att tillsynsman Dan skall kontaktas för korrekt avstängning av det gamla vacuum-systemet.9 maj 2019
Styrelsen, Karup Nygårds Samfällighetsförening för avlopp 1

« Tillbaka