Välkommen till Karups Nygård

Hjärtligt välkommen till Karups Nygårds samfällighetsförening.

Historiskt bestod samfälligheten av tre, från varandra fristående, föreningar/juridiska personer med egna styrelser och egen ekonomi – nämligen Avlopp 1, Avlopp 2 och Fritidssamfällighetsföreningen. Numera är Avlopp 2 fusionerad med fritidssamfälligheten men Avlopp 1 står kvar som ”en förening i föreningen”. 87 st hushåll ingår i Avlopp 1 därför att man har ett annat avloppssystem än de andra 264 hushållen. De är ansluta till Sjöbo kommun (kommunalt avlopp och vatten).
Endast de som bor på vägarna från Hjortvägen till Kronvägen, alla med infart från Karups Nygårdsvägen, tillhör Avlopp 1. Dock ingår samtliga hushåll, och är medlemmar, i den gemensamma, övergripande anläggningen – Karups Nygårds Samfällighetsförening.

Årsavgift & övrig information:
Se detaljerad info om avgifter på nya Karups Nygårds sida: karupsnygard.net.

 

ÄN EN GÅNG – VARMT VÄLKOMMEN TILL KARUPS NYGÅRD!